Dotace - Odborný posudek

Nechte si od nás vypracovat odborný posudek pro získání dotace "Dešťovka". 

Výsledek obrázku pro dotace dešťovka

Informace zašlete na následující kontaktní údaje:
Email: DESTOVKA@ENVI-PUR.CZ
Tel.: +420 731 629 766


Cena za vypracování odborného posudku je 3 000,- Kč bez DPH.

K vypracování odborného posudku nebo navržení vhodné velikosti nádrže či technologie potřebujeme zaslat následující informace: 

1. Adresa realizace
2. O jakou oblast dotace chcete žádat:
    - Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady* (pouze pro stávající obytné domy)
    - Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady** (pro stávající obytné domy a novostavby)
3. Plocha půdorysného průmětu odvodňované plochy - střecha, terasa apod..

     - Stávající obytný dům:
            Výkres situace(lze použít z mapy.cz) a výkres střechy s vyznačením umístění nádrže a                                                     zakreslením okapových svodů, které budou svedeny do nádrže. V případě, že nemáte k dispozici výkresy,                   stačí jednoduchý náčrt                          

    - Novostavba: 
            Výkres situace (lze použít z mapy.cz) a výkres střechy s vyznačením umístění nádrže a zakreslením                                       okapových svodů        

4. Typ odvodňované plochy (např. pálená taška, plech, betonová taška, dlažba, apod.)
5. Počet obyvatel domu - pro variantu využití dešťové vody v domě pro splachování WC
6. Přepad z nádrže - Vsakovací zařízení na pozemku žadatele nebo do připojení na kanalizaci

* Stávající obytný dům je dům, který byl kolaudován před 27.4.2017
** Novostavba je stavba, která byla kolaudována po 27.4.2017 a může žádat pouze o dotaci pro splachování WC

Za jakých podmínek můžete žádat o dotaci: 

 • Z obytné části domu se musí svést 100% plochy střechy 
  • Výjimka č.1: Z obytné části domu se musí svést minimálně 50% plochy střechy
  • Výjimka č.2: Obytnou část plochy střechy lze nahradit plochou střechy jiného objektu (např. stodola), tato plocha musí být rovna nebo větší než plocha obytné části domu

 

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

Nádrž na dešťovou vodu 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

 Využití nádrže na dešťovou vodu